U maju 2022. godine smo uveli Integrisani sistem menadžmenta
(ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)
s ciljem što efektivnijeg i efikasnijeg upravljanja organizacijom, koji su izdati od sertifikacione kuće WRG Europe d.o.o. akreditovane od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS).